นโยบายความเป็นส่วนตัว

https://ban4cash.com ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล) ของผู้ใช้ทั้งหมด ติดต่อเว็บไซต์ https://ban4cash.com ดังต่อไปนี้:

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ (ที่อยู่อีเมล) ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน (ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน) รหัสพื้นที่ (ไปรษณีย์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึง เว็บไซต์ (องค์กร). รหัส) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์) เป็นต้น
https://ban4cash.com จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น เพศ อายุ การตั้งค่า / การตั้งค่า หากคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ (การลงทะเบียน / การลงทะเบียน) (ค่ากำหนด) ความชอบ (งานอดิเรก) และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน (ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้สถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อเปิดเผยความชุกของการใช้บริการ ในฐานะ https://ban4cash.com คุณต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน บันทึกหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (จำนวนครั้ง) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมก่อนหน้านี้ (อ้างอิงจากที่อยู่เว็บไซต์)
https://ban4cash.com เราสนับสนุนให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เพื่อทำความเข้าใจและเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวม ใช้ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หรือยืนยันการดำเนินการตามประกาศบนเว็บไซต์ และไม่มีใครยอมรับความรับผิดชอบหากไซต์เหล่านั้นหยุดทำงานหรือดำเนินการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ดังกล่าว
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
https://ban4cash.comจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อสื่อสาร เพื่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อให้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม เฉพาะ https://ban4cash.com
ฉันยืนยันบน https://ban4cash.com ว่าฉันจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ห้ามมิให้คอลเลกชัน https://ban4cash.com ขายหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณมีสิทธิที่จะทำเช่นนั้น
ที่ https://ban4cash.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุ การวิเคราะห์ทางสถิติขององค์กรหรือกิจกรรม https://ban4cash.com ฯลฯ https://ban4cash.com จะระบุหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ รักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ โปรดจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว https://ban4cash.com กิจกรรมหรือกิจการต่างๆ
สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณมีสิทธิ์ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารหรือสื่อการตลาดใดๆ https://ban4cash.com หากคุณขอคำแนะนำดังกล่าว https://ban4cash.com เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์ (e-mail address)

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ https://ban4cash.com ได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในเพื่อกำหนดสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญที่สุดบางอย่างของคุณ คือเช่นหมายเลขบัตรเครดิตเป็นต้น https://ban4cash.com มีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้น การเข้ารหัสดังกล่าวช่วยให้สามารถเข้าถึงโปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) เป็นต้น

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือข้อมูลที่ https://ban4cash.com ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวในระบบของคุณ เว็บไซต์อาจบันทึกหรือจดจำข้อมูลผู้ใช้หากมีการใช้ “คุกกี้” เว้นแต่ผู้ใช้จะออกจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบ “คุกกี้” หรืออนุญาตให้ “คุกกี้” ทำงานต่อไป
หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” คุณจะพบว่าการเรียกดูเว็บไซต์สะดวกกว่าเพราะ “คุกกี้” ช่วยให้คุณจำเว็บไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชม เยี่ยมชม หรือท่องเว็บได้ ‘
ข้อมูลที่บันทึกหรือรวบรวมโดย “คุกกี้” ของ https://ban4cash.com จะถูกใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือ https://ban4cash.com ข้าง https://ban4cash.com ในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ
อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว
https://ban4cash.com อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าถึงหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการนี้ (ของหน่วยงาน)